Emner innen praktisk-pedagogisk utdanning, fagdidaktikk og utdanningsledelse

Viser 1–33 av 33 emner
Emne Studiepoeng
DIFO4001 – Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data (10 studiepoeng) 10
MDID4001 – Matematikkdidaktisk forskning - eleven, matematikken og samfunnet (10 studiepoeng) 10
NATDID4001 – Naturfagene, forskning og skole (10 studiepoeng) 10
NATDID4901V – Naturfagdidaktikk for lærerutdannere (30 studiepoeng) 30
NDID4001 – Muntlige og skriftlige ferdigheter i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4090 – Masteroppgave i nordisk-, især norskdidaktikk (60 studiepoeng) 60
PPU3610T – Undervisning, klasseledelse og læring (30 studiepoeng) 30
PPU3620T – Vurdering og tilpasset opplæring (30 studiepoeng) 30
PROF3025 – Ledelse av elevers læring (20 studiepoeng) 20
PROMO2 – Profesjonsrettet mentorordning 2. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO4 – Profesjonsrettet mentorordning 4. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO6 – Profesjonsrettet mentorordning 6. semester (0 studiepoeng) 0
RELDID4001 – Religions- og etikkdidaktikk: fag, lærer og elev i et pluralistisk samfunn (10 studiepoeng) 10
RELDID4090 – Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SDID4001 – Samfunnsfagdidaktikk: Formål og ferdigheter (10 studiepoeng) 10
SDID4090 – Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
UTLED4062 – Utdanningsvitenskapelige metoder (10 studiepoeng) 10
UTLED4071 – Prosjektseminar med anvendt metode (20 studiepoeng) 20
UTLED4090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning (30 studiepoeng) 30
UTLED4221 – Profesjonalitet og ledelse (10 studiepoeng) 10
UTLED4222 – Kvalitet og organisasjonsutvikling (10 studiepoeng) 10
UTLED4223 – Globalisering og medborgerskap (10 studiepoeng) 10
UTLED4224 – Ledelse og styring av utdanning (10 studiepoeng) 10
UTLED4301 – Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
UTLED4302 – Forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
VEIL4001 – Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede (15 studiepoeng) 15
VEIL4001B – Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede (15 studiepoeng) 15
VEIL4002 – Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling (15 studiepoeng) 15
VEIL4002B – Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling (15 studiepoeng) 15
VEIL4005 – Veiledning i skolen (5 studiepoeng) 5
VEIL4015 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen (10 studiepoeng) 10
VEIL4020 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 2 (15 studiepoeng) 15