Dette emnet er nedlagt

Semesterside for DIDMET4000 - Høst 2005

It`s:learning vil bli brukt som læringsplattform. Dere som ikke deltok på forelesningene 15. og 16.august,og som er semesterregistrert på emnet, vil få brukernavn og passord tilsendt i posten.

18. aug. 2005 10:13

Eksamen vil bli avholdt 7. desember.

19. mai 2005 15:47