Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Hovedbok

Asbjørnsen Johannessen, Per Arne Tufte og Line Kristoffersen: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode, 2006. Abstrakt forlag, 3. utgave. ISBN 82-7935-212-0.

Holter, Hariett og Kalleberg, Ragnvald: Kvalitative metode i samfunnsforskning. s. 9-108, 145-165 og 194-272, 1996. Universitetsforlaget.

Kjeldstadli, Knut: Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Kap. 8-15, 1999. Universitetsforlaget.

Artikler

Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 4 (2006), ss. 274-288.

Andreas Lund: WIKI i klasserommet: individuelle og kollektive praksiser

Norsk Pedagogisk Tidskrift, 4(2006), ss. 289-302.

Eli Ottesen: Lærerstudenters utvikling av praksisidentitet som lærere med IKT

Svein Lie og Marion Lunde Caspersen: Innføring i SPSS. Mange gode råd og vink for nybegynnere. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, 2006

Kopisamling

Thorleif Lund (red.): Innføring i forskningsmetodeologi. Kapittel 3: Metodologiske prinsipper og referanserammer, ss. 79-123, 2002. Unipub forlag . ISBN 82-7477-090-0.

Kleven, Thor Arnfinn (red.): Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering.Unipub forlag AS 2002. ISBN 82-7477-103-6. Kapitel 4: Statistikk, ss. 84-119

Kopisamlingen kan kjøpes i Kopiutsalget i Akademika ved studiestart.

Publisert 2. apr. 2009 15:32 - Sist endret 19. aug. 2009 12:07