Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Hovedbok

Ary, D., Jacobs, L.C. & Sorensen, C. (2009). Introduction to research in education (8th edition). Belmont, CA: Wadsworth. (623 sider)

Kompendium

(kjøpes i Kopiutsalget i Akademika ved studiestart)

Hjardemaal, F. (2011). Vitenskapsteori. I T.A. Kleven (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering (2. utg., ss 179 -216) Oslo: Unipub forlag. (38 sider)

Jørgensen, M. W. & Phillips, L. (1999). Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde: Roskilde universitetsforlag. Kap. 1. (25 sider)

Artikler

(lastes ned via bliblioteksidene)

Bertrand, J.T., Brown, J.E., og Ward, V.M (1992). Techniques for analyzing focus group data. Evaluation Review, 16, 198-209. (12 sider)

Delgado-Gaitan, C. (2005). Reflections from the field: Family narrative in multiple literacies. Anthropology and Education Quarterly, 36, 265-272. (7 sider)

MacQueen, K.M., McLellan, E., Kay, K. og Milstein, B. (1998). Codebook development for team-based qualitative analysis. Cultural anthropology methods, 10, 31-36. (5 sider)

Publisert 21. mars 2012 09:01 - Sist endret 21. aug. 2012 14:34