Dette emnet er nedlagt

Semesterside for DIDMET4000 - Vår 2011

Hva skal du skrive oppgave om?

HAR DU BESTEMT DEG FOR TEMA? GLAD I PIZZA?

EKVA inviterer deg til informasjonsseminar om muligheten for å skrive en fagdidaktisk masteroppgave knyttet til våre forskningsprosjekter.

Vi serverer pizza og forfriskninger: TID: Tirsdag 26. april kl 16.15 STED: Aud. 3, HE

Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) er en forskningsenhet ved ILS. Vi har ansvaret for den nasjonale gjennomføringen av en rekke internasjonale studier (f. eks. PISA og TIMSS). I tillegg har vi mange andre forsknings- og utviklingsprosjekter som man kan knytte en masteroppgave til.

mvh Rolf Vegar Olsen, leder EKVA r.v.olsen@ils.uio.no

6. apr. 2011 12:02