Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Hovedbok (obligatorisk)

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. : Research Methods in Education (7 ed.), 2011. New York: Routledge. (705 sider).

Støttelitteratur (ikke obligatorisk)

Kleven, T. A. (Red.): Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering (2 ed.), 2011. Oslo: Unipub forlag.

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (Red.): Kvalitative metoder. Datainnsamling og analyse, 2012. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Publisert 10. des. 2012 13:53 - Sist endret 10. des. 2012 13:55