Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 3. juni kl. 12:00

Innleveringsfrist: 6. juni kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 27. juni

Skisse til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven

Innleveringsfrist: 15. mars kl. 15:00

Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven

Innleveringsfrist: 15. mai kl. 15:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 21:51