Seminarer om å designe og gjennomføre et masterprosjekt om flerspråklighet i opplæring

Seminarene gir inspirasjon og kunnskap om å utvikle og gjennomføre masterprosjekter relatert til flerspråklighet i opplæring.

Seminar 1 den 31. januar 2019
I dette seminaret vil du lære hvordan et masterprosjekt om til flerspråklighet i opplæring kan tilrettelegges. Hva kan undersøkes – og hvordan? Hvilke innsikter åpner forskjellige design opp for? Hvordan kan det skapes tydelige sammenhenger mellom teori og metode i designet? Det vil også være mulig å mulig å få sparring på egne første ideer til masterprosjekter.

Seminar 2 i slutten av januar 2020
I det andre seminaret vil du lære om bearbeiding, analyse og framstilling av data. Hvordan kan vi forstå og fortolke problemstillinger relatert til flerspråklighet i data? Hvordan håndterer vi data på andre språk enn norsk? Hvordan kan data på flere språk representeres i analysen? Det vil være mulig å ta med egne data og diskutere konkrete problemstillinger som springer ut av egne data, i fellesskap. 

Målgruppe
Studenter på DIFO4001 og DIFO4015 og masterveilederne

Ansvarlig
Seminarene er et samarbeid mellom førsteamanuensis i flerspråklighet og utdanning Joke Dewilde og dosent Line Møller Daugaard fra VIA University College i Danmark.

Joke har veiledet mange masterstudenter som skriver masteroppgave om flerspråklighet i ulike skolefag. I tillegg har hun gjennomført forskningsprosjekter om tospråklige lærere og lærersamarbeid, nyankomne elever som skrivere i og utenfor skole og flerkulturelle arrangement i skole og samfunn som pedagogisk verktøy.

Lenke til Joke Dewilde

Line har lang erfaring med forskning og utvikling av prosjekter knyttet til flerspråklighet i danske skoler. Hun var en del av forskningsgruppen bak det tiårige forsknings- og utviklingsprosjektet Tegn på Sprog, som ble ledet av Prof. Helle Pia Laursen. Programmets overordnede mål var å få økt innsikt i flerspråklige elevers lese- og skrivetilegnelse og å utvikle lese- og skrivepedagogikk som i høyere grad sikrer flerspråklige elevers skriftspråklige utvikling og mulighetene for å klare seg i utdanningssystemet.

Lenke til Line Møller Daugaard

Lenke til Tegn på Sprog

Praktisk informasjon & påmelding
Seminaret holdes torsdag 31. januar fra kl. 9-13 og muligheter for individuell veiledning er fredag, den 1. februar fra kl. 9-13.

Sted: begge dager i rom 400, Nils Henrik Abels hus.

For å melde deg til seminar 1 den 31. januar sender du en e-post til joke.dewilde@ils.uio.no innen 18. januar.

Publisert 13. des. 2018 15:24 - Sist endret 11. jan. 2019 14:44