Seminarer om å designe og gjennomføre et masterprosjekt om flerspråklighet i opplæring

Seminarene gir inspirasjon og kunnskap om å utvikle og gjennomføre masterprosjekter relatert til flerspråklighet i opplæring.

Mål og innhold

Målet for seminarene er å bidra til utvikling og gjennomføring av gode, relevante og interessante masterprosjekter om flerspråklighet i opplæring.

Seminar – 30. januar 2019

Del 1:

09.15 – 10.00    Introduksjon og rammene for masteroppgaven, runde rundt bordet

10.00 – 11.15     Hvordan et masterprosjekt om til flerspråklighet i opplæring kan tilrettelegges? Hva kan undersøkes – og hvordan? Hvilke innsikter åpner forskjellige design opp for? Hvordan kan det skapes tydelige sammenhenger mellom teori og metode i designet? Eksempler fra forsknings- og utviklingsprosjektet Tegn på sprog og arbeid i faggrupper

11.30 – 12.00     Presentasjon av to igangværende masterprosjekter. Oppsummering

Del 2:

13.00 – 15.00

I denne delen av seminaret vil det være mulig å få sparring på egne første ideer til masterprosjekter med seminarlederne som gruppeveiledning. Studentene deles inn i mindre grupper. Nærmere opplysninger følger.  

Målgruppe: Studenter på DIFO4001 og masterveilederne i alle fag

Ansvarlig

Seminarene er et samarbeid mellom førsteamanuensis i flerspråklighet og utdanning Joke Dewilde og dosent Line Møller Daugaard fra VIA University College i Danmark.

Joke har veiledet mange masterstudenter som skriver masteroppgave om flerspråklighet i ulike skolefag. I tillegg har hun gjennomført forskningsprosjekter om tospråklige lærere og lærersamarbeid, nyankomne elever som skrivere i og utenfor skole og flerkulturelle arrangement i skole og samfunn som pedagogisk verktøy.

Mer om Joke Dewilde 

Line har lang erfaring med forskning og utvikling av prosjekter knyttet til flerspråklighet i danske skoler. Hun var en del av forskningsgruppen bak det tiårige forsknings- og utviklingsprosjektet Tegn på Sprog, som ble ledet av Prof. Helle Pia Laursen. Programmets overordnede mål var å få økt innsikt i flerspråklige elevers lese- og skrivetilegnelse og å utvikle lese- og skrivepedagogikk som i høyere grad sikrer flerspråklige elevers skriftspråklige utvikling og mulighetene for å klare seg i utdanningssystemet.

Mer om Line Møller Daugaard 

Mer om Tegn på Sprog

 

Påmelding via e-post til Joke Dewilde joke.dewilde@ils.uio.no innen 13. januar 2019.

Publisert 26. nov. 2019 11:26 - Sist endret 26. nov. 2019 11:32