Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 2. juni kl. 09:00

Innleveringsfrist: 5. juni kl. 21:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 26. juni

Skisse til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven

Innleveringsfrist: 16. mars kl. 15:00

Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven

Innleveringsfrist: 15. mai kl. 15:00

Obligatorisk deltakelse i undervisningen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 01:31