Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EDID4010 - Vår 2007

Forskning som karrierevei

Har du vurdert en framtid innen forskning? Nå har du en gylden mulighet til å få førstehåndsinformasjon om forskning som karrierevei. I regi av Karrieresenteret vil stipendiater, forskere, Forskerforbundet og Forskningsadministrativ avdeling fortelle deg om forskerutdanningen ved UiO, hvordan en stipendiats arbeidshverdag kan være og hvilke karriereutsikter man kan ha som uteksaminert Ph.d kandidat. Tid: Tirsdag 24. april kl 12.15-14.00 Sted: Art Café, Frederikkebygningen, Blindern Les mer på www.karrieresenteret.uio.no Velkommen! Med vennlig hilsen Karrieresenteret

17. apr. 2007 13:07