Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. oktober

Eksamensordning

30 min oral presentation.

Tid: 8. november kl. 08:15.

Merknad: Eksamensdato publiseres 4. juni

Oral presentation

Feedback

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mai 2020 12:00