Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

8. mai

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Tid: 24. mai kl. 12:00.

Merknad: Vil mange kandidater melde seg til emnet, vil eventuell ekstra eksamensdato være onsdag 23. mai.

Muntlig eksamen

Tid: 24. mai kl. 09:00.

Muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2022 08:29