Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NDID4030 - Høst 2004

Eksamen er fastsatt til mandag 22. og tirsdag 23. november i uke 48. Fordelingen av kandidater på dager er ikke avklart ennå.

15. sep. 2004 02:00

Eksamen høsten 2004 vil finne sted i uke 48.

14. mai 2004 02:00