Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NDID4030 - Vår 2004

Tirsdag 27. januar blir det 4 timer undervisning i språkdidaktikk (NDID4010)v/Geirr Wiggen og tirsdag 3. februar blir det 4 timer undervisning i Utvikling av lese- og skriveferdighet i Norden (NDID4020) v/Kjell Ivar Vannebo.

22. jan. 2004 01:00