Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

UV-studieinfo

Besøksadresse: 
Helga Engs hus 3. et., Sem Sælandsvei 7

Ekspedisjonstid: 
Kl.11.00-15.00

Postadresse: 
Pb 1161 Blindern
0318 Oslo

Telefon: 22 84 44 45 Telefonen er betjent kl.11.00-15.00
Faks: 
E-post: 
Web: http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/uv-studieinfo.html

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling

Besøksadresse: 
Fysikkbygningen 3. etasje østfløyen

Ekspedisjonstid: 
0900 - 1500

Postadresse: 
Postboks 1099 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 50 70
Faks: 22 85 44 09
Web: www.ils.uio.no

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Toril Eggen  (kontaktinformasjon)  
Geirr Wiggen  (kontaktinformasjon)  
Frøydis Hertzberg  (kontaktinformasjon)  
Publisert 25. okt. 2005 02:51 - Sist endret 9. mars 2006 15:32