Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NDID4030 - Vår 2008

Tema til pøveforlesning er sendt til alle kandidater, ta kontakt på denne epost: toril.eggen@ils.uio.no hvis du ikke har mottatt dette.

Prøveforelesning er onsdag 4. juni fra kl. 09.00 på seminarrom U30 i Helga Engs hus.

Kandidatliste

21. mai 2008 10:10

EKSAMEN:prøveforelesning er onsdag 4. juni, rom U30 i Helga Engs hus. Detaljert eskamensliste vil bli publisert 2 uker før eksamen. Tema til prøveforelesning vil sendt til alle kandidater på epost 21. mai.

Retningslinjer for prøveforelesning

17. apr. 2008 11:01