Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NDID4030 - Vår 2009

Prøveforelesning eksamen, tidspunkter er endret: Onsdag 3. juni, Grupperom 7 i Georg Sverdrups hus. Vennligst sjekk tidspunktene: Detaljert eksamensliste

17. feb. 2009 14:03

Vil du være med og utforske bruk og design av digitale omgivelser for læring og kommunikasjon i utdanning og arbeid? InterMedia har ledige kontorplasser for masterstudenter. Se www.intermedia.uio.no

29. jan. 2009 10:07