Egenerklæringsskjema vedrørende tuberkulose

Studenter som kommer fra eller har oppholdt seg i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Austraila, New Zealand og Japan i minst tre måneder plikter å gjennomføre en tuberkulosetest før de får gjennomføre praksis. Alle studenter må levere inn egenerklæringsskjema vedrørende tuberkulose.

Samtlige studenter må fylle ut og levere inn egenerklæringsskjemaet vedrørende tuberkulose for å få lov til å gå ut i praksis.
 
Studenter i lærerutdanningene som kommer fra eller har oppholdt seg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, plikter å gjennomgår tuberkuloseundersøkelse, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.
 
Krav om tuberkulintest utløses ved bosetting eller midlertidig opphold i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Austraila, New Zealand og Japan.
 
Tuberkuloseundersøkelsen må være gjennomført tidligst 2 måneder etter at en sist forlot et land med høy forekomst av tuberkulose.
Publisert 8. aug. 2013 16:26 - Sist endret 8. aug. 2013 16:34