Beskjeder

Publisert 13. jan. 2014 12:28

 

Nå er sensuren for eksamen høst 2013 publisert.

For en eventuell begrunnelse for karakter, send e-post til:

ppu-heltid@ils.uio.no

Sett begrunnelse i emneefeltet.

Husk å oppgi kandidatnummer, emnekode og hvilken av eksamenene du ønsker karakterbegrunnelse for.

Publisert 13. nov. 2013 14:15

Undervisning onsdag 20.11 i engelsk fagdidaktikk flyttes til onsdag 4. desember.

Tidspunkt: 10.15-12

Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

Publisert 13. nov. 2013 14:13

Undervisning i practicum 5 fredag 29. november flyttes til fredag 6. desember.

Tidspunkt: kl 8.15-10

Sted: Seminarrom 233 Helga Engs hus

Publisert 23. okt. 2013 10:23

Undervisning i practicumgruppe 2 fredag 29. november flyttes til fredag 6. desember

Tidspunkt: Kl. 10.15-12

Sted: Seminarrom 233 Helga Engs hus

Publisert 23. sep. 2013 10:46

Workshop i tysk mandag 23.9 kl 12.15-16 flyttes til onsdag 25.9 - Georg Sverdrups hus - undervisningsrom 1  -  kl 14.15-18.

Publisert 15. aug. 2013 10:27

Første samling i fremmedspråk fagdidaktikk, mandag 19. august flyttes til fredag 23. august kl. 08.15-12.00, Helga Engs hus, rom 234.

Publisert 19. mai 2013 18:07

Åpningsdagen er obligatorisk, og du mister studieplassen dersom du unnlater å møte uten å ha fått innvilget dispensasjon.