Flytting av undervisning - practicumgruppe 5

Undervisning i practicum 5 fredag 29. november flyttes til fredag 6. desember.

Tidspunkt: kl 8.15-10

Sted: Seminarrom 233 Helga Engs hus

Publisert 13. nov. 2013 14:13