Integrerte uker

I emnet arrangeres det to temauker der undervisningen er integrert mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Ordinær undervisning i pedagogikk og fagdidaktikk utgår i disse ukene. Det overordnede temaet vil bli belyst gjennom tre forelesninger og to seminarer der fagdidaktiske og pedagogiske perspektiver integreres med praksis. Undervisningen i seminarene vil foregå i faggrupper.

I de integrerte ukene gis det også to forelesninger i forskningsmetodologi. Dette er en serie forelesninger der forskning på egen praksis forstås som en sentral og viktig del av utøvelsen av lærerprofesjonen.

I disse ukene vil det også gis en forelesning som spesielt vektlegger lærerens design for undervisning og læring i digitale læringsomgivelser.

Publisert 22. mai 2013 12:23 - Sist endret 11. nov. 2013 15:00