Fraværsreglement

Det er obligatorisk undervisning i fagdidaktikk, i seminargruppene og i seminarene i de integrerte ukene.

Du må være tilstede i minst:

  • 6 av 10 samlinger* i fagdidaktikk
  • 4 av 7 samlinger* i seminargruppene
  • 3 av 4 samlinger * i seminarene i de integrerte ukene

*En  «samling» er en dobbelttime (2x45 min).

Fravær utover dette fører normalt sett til at studiet må avbrytes.

Det er kun dokumentert fravær (sykemelding o.l.) som kan godkjennes ut over dette. Vi gjør oppmerksom på at planlagte ferier, jobbsituasjoner eller private arrangementer ikke vil gi grunnlag for fritak fra undervisning.

For praksis gjelder et eget fraværsreglement. Se Informasjon om praksis.

Publisert 27. apr. 2015 13:14 - Sist endret 22. mai 2015 14:50