Integrerte uker

Hvert semester arrangeres det to integrerte uker med egen timeplan. Se semesterruta for hvilke uker som er integrerte.

Målet med de integrerte ukene er å skape helhet og sammenheng i utdanningen ved å trekke forbindelseslinjer mellom teori og praksis, og mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Dette skal styrke studentenes evne til å integrere de ulike fagområdene i yrkesutøvelsen. Hver av ukene er knyttet til et overordnet tema. Dette temaet vil bli belyst gjennom ulike forelesninger og to praktisk orienterte integrerte verksteder. Enkelte av forelesningene holdes av representanter fra praksisfeltet - lærer eller skoleleder.

Den første integrerte uka (uke 37) har undervisning og læring som tema.

Den andre uka (uke 46) har klasse- og undervisningsledelse som tema, med særlig vekt på bærekraftig utvikling som tverrfaglig utfordring i undervisningen. Både nasjonalt og internasjonalt er undervisning for bærekraftig utvikling i dag et satsingsområde, og dette belyses i forelesninger og integrerte verksteder i uke 46.

Publisert 27. apr. 2015 15:18 - Sist endret 26. juni 2015 11:03