Integrerte uker

Hvert semester arrangeres det to integrerte uker med egen timeplan. Dette semesteret er de integrerte ukene lagt til uke 37 og uke 46.

Målet med de integrerte ukene er å skape helhet og sammenheng i utdanningen ved å trekke forbindelseslinjer mellom teori og praksis, og mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Dette skal styrke studentenes evne til å integrere de ulike fagområdene i yrkesutøvelsen. Hver av ukene er knyttet til et overordnet tema. Dette temaet vil bli belyst gjennom ulike forelesninger og to praktisk orienterte integrerte verksteder. Enkelte av forelesningene holdes av representanter fra praksisfeltet - lærer eller skoleleder.

Den første integrerte uka (uke 37) handler om hva det vil si å være en profesjonell lærer.

Den andre integrerte uka (uke 46) handler om hvordan du kan skape et godt læringsmiljø.

Publisert 22. mai 2017 15:57 - Sist endret 9. aug. 2017 14:29