Pensum/læringskrav

Studielitteratur for PPU årsenhet, kull H17-V18

Pedagogikk

Engelsk

Fremmedspråk:

Religion og etikk

Norsk

Geografi

Historie

Samfunnskunnskap

Matematikk

Mediefag

Naturfag

 

Alle studenter på PPU3210 og PPU3220 må også gjøre seg kjent med:

Opplæringsloven

Læreplanens generelle del

Prinsipper for opplæringen

Læreplaner for fag

Publisert 24. mai 2017 13:43 - Sist endret 11. aug. 2017 12:29