Tilleggspensum og eksamen for ettfagsstudenter

Godkjenningsskjema for tilleggslitteratur for PPU3210 skal fylles ut og leveres elektronisk på It's Learning senest onsdag 15. november 2017.

Tilleggspensum

Studenter som har kun ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), skal både i PPU3210 og PPU3220 legge opp et tilleggspensum i dette fagdidaktiske faget. Omfanget av dette tilleggspensumet skal i hvert av semestrene være 350–375 sider. Studenten velger tekster til sitt tilleggspensum i samråd med faglærer i fagdidaktikk, og en liste over valgte tekster leveres inn for godkjenning på It's Learning innen angitt frist.

Eksamener i PPU3210

5-timers videocaseeksamen

Dette er en eksamen i pedagogikk og det ordinære pensumet i fagdidaktikk (se "Pensum/læringskrav" på semestersiden).

Semesteroppgave

Dette er en eksamen i pedagogikk og i tilleggspensumet i fagdidaktikk. Den godkjente listen over tilleggspensum skal legges ved besvarelsen.

Eksamener i PPU3220

48-timers hjemmeeksamen

Dette er en eksamen i pedagogikk og det ordinære pensumet i fagdidaktikk.

FoU-oppgave

Dette er en eksamen i pedagogikk og tilleggspensumet i fagdidaktikk. Den godkjente listen over tilleggspensum skal legges ved besvarelsen.

Henvisning til pensumtekster i eksamensbesvarelser

5-timers videocaseeksamen og 48-timers hjemmeeksamen er eksamener i pedagogikk og det ordinære pensumet i fagdidaktikk. Sensorene vet ikke hvilke besvarelser som er skrevet av ettfagsstudenter, og vil altså vurdere disse besvarelsene på samme måte som tofagsstudentenes besvarelser. Ettfagsstudenter kan vise til faglitteratur fra tilleggspensumet i sine besvarelser hvis de finner det relevant, på samme måte som alle studenter står fritt til å trekke inn annen relevant faglitteratur i en eksamensbesvarelse, men dette må komme i tillegg til – ikke i stedet for – bruk av litteratur fra det ordinære pensumet.

Semesteroppgaven og FoU-oppgaven er eksamener i pedagogikk og tilleggspensum i fagdidaktikk. Sensorene får tilgang til listene over tilleggspensum og skal vurdere ettfagsstudentenes kompetanse i dette fagstoffet. Det er ikke forventet at ettfagsstudentene viser til alle tekster i tilleggspensumet, kun de som er relevante for å besvare oppgaven. Ettfagsstudenter står fritt til å trekke inn litteratur fra det ordinære pensumet i fagdidaktikk hvis de finner det relevant, men det er ikke påkrevd.

Publisert 11. aug. 2017 10:51 - Sist endret 11. aug. 2017 10:54