Beskjeder

Publisert 14. aug. 2019 17:00

Alle fagdidaktiske rom er nå tilgjengelige i Canvas. Gruppeinndelingen i samfunnsfag og naturfag er klar og synlig i Studentweb og Mine studier.

I tillegg er Canvas-emnet 'Fellesaktiviteter og studieinfomasjon' tilgjengelig, og rommet for pedagogikk. Seminargruppene i pedagogikk er først klare i neste uke. Senest fredag 23. august vil din seminargruppe være synlig i Studentweb, Canvas og Mine studier.  

Publisert 8. aug. 2019 13:40

Alle studenter på PPU3210 er nå undervisningsmeldt. Husk at du fortsatt må semesterregistrere deg, bekrefte utdanningsplan og melde deg til eksamen i emnet innen 1. september.

Publisert 27. mai 2019 15:59

Studierett til emnet PPU3210 blir opprettet 2. august. Da kan du registrere deg til emnet i Studentweb. Læringsplattformen Canvas får du tilgang til i løpet av uke 33. Du vil få mer informasjon om Canvas på åpningsdagen 13. august.