Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Semesteroppgave og videocaseeksamen - ettfag studenter

Trekkfrist: 26. november

Semesteroppgave i pedagogikk og fagdidaktikk

Utlevering av oppgaven: 3. desember kl. 14:00

Innleveringsfrist: 10. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

5-timers videocaseeksamen i pedagogikk og fagdidaktikk

Tid: 12. desember kl. 09:00 (5 timer).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Mikroundervisningskurs

Deltakelse i undevisning

Praksis

Innleveringer i praksisperioden

Semesteroppgave og videocaseeksamen - tofag studenter

Trekkfrist: 26. november

Semesteroppgave i pedagogikk og fagdidaktikk

Utlevering av oppgaven: 3. desember kl. 14:00

Innleveringsfrist: 10. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

5-timers videocaseeksamen i pedagogikk og fagdidaktikk 2

Tid: 12. desember kl. 09:00 (5 timer).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Mikroundervisningskurs

Deltakelse i undevisning

Praksis

Innleveringer i praksisperioden

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2021 23:43