Politiattest

Det kan være flere ukers behandlingstid for å få politiattest. Ta kontakt med politiet så raskt som mulig etter at du har fått plass på studiet!

Politiattesten leveres på åpningsdagen 13. august. Siste frist for å levere politiattest er 1. september. Ingen får gå ut i praksis uten at korrekt politiattest er registrert.

Formål: Opptak til utdanninger ved universiteter, høyskoler og fagskoler, hvor studenter kan komme i komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning, praksisstudier eller praktisk opplæring.

Les mer om søknad om politiattest her

Spørsmål om og levering av politiattest rettes til UV-info

Publisert 27. mai 2019 15:12 - Sist endret 27. mai 2019 15:48