Program for åpningsdag PPU heltid tirsdag 13. august

Tid og sted:

13. august 2019 12:00 - 15:00, Helga Engs hus, auditorium 1

Adresse: Sem Sælands vei 7, 0371 Oslo

 

Kl 12.00-12.30 Registrering av frammøte - husk legitimasjon

Kl 12.30-14.00 Presentasjon av praktisk-pedagogisk utdanning ved ILS

Velkommen til lærerutdanningen ved ILS v/undervisningsleder Gerke Doetjes og administrativ leder Sjur Hesthammer

- Praktisk informasjon om studiet v/administrasjonen

- Introduksjon av videocase v/Lisbeth Brevik, ILS

- Studentene jobber i grupper

Kl 14.00-14.15 Pause

Kl 14.15-14.45 Miniforelesning: Oppsummering av videocase v/Lisbeth Brevik

Kl 14.45-15.00 Innlegg ved tidligere PPU-student

(Med forbehold om endringer.)

Merk at det er obligatorisk oppmøte på åpningsdagen.

 

Om du ikke kan møte, må du be om fritak.

 

 

Publisert 5. aug. 2019 12:55 - Sist endret 5. aug. 2019 13:25