Tilleggspensum og eksamen for ettfagsstudenter

Godkjenningsskjema for tilleggslitteratur for PPU3210 skal fylles ut og leveres elektronisk i Canvas fredag 1. november 2019.

Tilleggspensum

Studenter som har kun ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), skal både i PPU3210 og PPU3220 legge opp et tilleggspensum i dette fagdidaktiske faget. Omfanget av dette tilleggspensumet skal i hvert av semestrene være 350–375 sider. Studenten velger tekster til sitt tilleggspensum i samråd med faglærer i fagdidaktikk, og en liste over valgte tekster leveres inn for godkjenning i Canvas innen angitt frist.

Eksamener i PPU3210

5-timers videocaseeksamen

Dette er en eksamen i pedagogikk og det ordinære pensumet i fagdidaktikk (se "Pensum/læringskrav" på semestersiden).

Semesteroppgave

Dette er en eksamen i pedagogikk og i tilleggspensumet i fagdidaktikk. Den godkjente listen over tilleggspensum skal legges ved besvarelsen.

Eksamener i PPU3220

48-timers hjemmeeksamen

Dette er en eksamen i pedagogikk og det ordinære pensumet i fagdidaktikk.

FoU-oppgave

Dette er en eksamen i pedagogikk og tilleggspensumet i fagdidaktikk. Den godkjente listen over tilleggspensum skal legges ved besvarelsen.

Henvisning til pensumtekster i eksamensbesvarelser

5-timers videocaseeksamen og 48-timers hjemmeeksamen er eksamener i pedagogikk og det ordinære pensumet i fagdidaktikk. Sensorene vil altså vurdere disse besvarelsene på samme måte som tofagsstudentenes besvarelser. Ettfagsstudenter kan vise til faglitteratur fra tilleggspensumet i sine besvarelser hvis de finner det relevant, på samme måte som alle studenter står fritt til å trekke inn annen relevant faglitteratur i en eksamensbesvarelse, men dette må komme i tillegg til – ikke i stedet for – bruk av litteratur fra det ordinære pensumet.

Semesteroppgaven og FoU-oppgaven er eksamener i pedagogikk og tilleggspensum i fagdidaktikk. Sensorene får tilgang til listene over tilleggspensum og skal vurdere ettfagsstudentenes kompetanse i dette fagstoffet. Det er ikke forventet at ettfagsstudentene viser til alle tekster i tilleggspensumet, kun de som er relevante for å besvare oppgaven. Ettfagsstudenter står fritt til å trekke inn litteratur fra det ordinære pensumet i fagdidaktikk hvis de finner det relevant, men det er ikke påkrevd.

Publisert 21. nov. 2019 14:13 - Sist endret 21. nov. 2019 14:13