Timeplan

Vis alle aktiviteter (utskriftsversjon)

Fellesundervisning

Gruppeundervisning

Engelskdidaktikk

Historiedidaktikk

Religions- og etikkdidaktikk

Norskdidaktikk

Samfunnsfagdidaktikk gr 1

Fremmedspråkdidaktikk

Matematikkdidaktikk

Naturfagenes didaktikk gr 1

Tyskdidaktikk

Franskdidaktikk

Spanskdidaktikk

Latindidaktikk

Japanskdidaktikk

Geografididaktikk

Naturfagenes didaktikk gr 2

Mediefagdidaktikk

Samfunnsfagdidaktikk gr 2

Seminargruppe 1

Seminargruppe 2

Seminargruppe 3

Seminargruppe 4

Seminargruppe 5

Fagdidaktisk workshop norsk - uke 37

Fagdidaktisk workshop engelsk - uke 37

Fagdidaktisk workshop fremmedspråk - uke 37

Fagdidaktisk workshop historie - uke 37

Fagdidaktisk workshop samfunnsfag gr 1 - uke 37

Fagdidaktisk workshop religion og etikk - uke 37

Fagdidaktisk workshop geografi - uke 37

Fagdidaktisk workshop matematikk - uke 37

Fagdidaktisk workshop naturfag gr 1 - uke 37

Erfaringsdelingsseminar uke 37

Erfaringsdelingsseminar uke 37

Erfaringsdelingsseminar uke 37

Erfaringsdelingsseminar uke 37

Erfaringsdelingsseminar uke 37

Fagdidaktisk workshop norsk - uke 46

Fagdidaktisk workshop engelsk - uke 46

Fagdidaktisk workshop fremmedspråk - uke 46

Fagdidaktisk workshop historie - uke 46

Fagdidaktisk workshop samfunnsfag gr 1 - uke 46

Fagdidaktisk workshop religion og etikk - uke 46

Fagdidaktisk workshop mediefag - uke 46

Fagdidaktisk workshop geografi - uke 46

Fagdidaktisk workshop matematikk - uke 46

Fagdidaktisk workshop gruppe 1 og 2 naturfag - uke 46

Erfaringsdelingsseminar uke 46

Erfaringsdelingsseminar uke 46

Erfaringsdelingsseminar uke 46

Erfaringsdelingsseminar uke 46

Erfaringsdelingsseminar uke 46

Fagdidaktisk workshop samfunnsfag gr 2 - uke 37

Fagdidaktisk workshop naturfag gr 2 - uke 37

Fagdidaktisk workshop samfunnsfag gr 2 - uke 46