Arbeidskrav 1

Innleveringsfrist: fredag 2. oktober

Velg en av casene du finner her (case A) og her (case B).

Analyser og drøft casen med utgangspunkt i teori fra pensum for PPU3210.  

 

Oppgaven skal inneholde:

 • Analyse av casen
 • Redegjørelse for relevant teori og fagbegreper som benyttes i oppgaven 
 • Drøfting: Ta utgangspunkt i litteraturen og eventuelle egne erfaringer, og drøft følgende:
  • Ble situasjonen løst på en god måte for læreren, for eleven og for de andre elevene i klassen?
  • Kunne situasjonen ha vært løst annerledes? Hvordan? Begrunn!

Bruk pensum aktivt til å begrunne valg og underbygge argumenter og refleksjoner i oppgaven 

Studenter som har engelsk som fag, kan levere oppgaven på engelsk. 

 

Kriterier

 • Arbeidskravet skal ha et omfang på 1000–1500 ord (ikke inkludert forside og litteraturliste)  
 • Litteraturliste i APA-format
 • Arbeidskravet skal inneholde forside med navn, emnekode og emnenavn, aktuelt semester og antall ord 
 • Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke-godkjent 
Publisert 24. sep. 2020 09:15 - Sist endret 24. sep. 2020 09:16