Pensum/læringskrav – Høsten 2020

Se pensum/litteraturliste i Leganto

Detaljert informasjon om bøker og artikler finner du i det digitale pensumlistesystemet Leganto:

  • få direkte tilgang til digitale referanser
  • se tilgjengelighet på biblioteket

PPU3210 H20 PPU Pedagogikk

PPU3210 H20 Engelskdidaktikk

PPU3210 H20 Forskningsmetode

PPU3210 H20 Franskdidaktikk

PPU3210 H20 Fremmedspråkdidaktikk

PPU3210 H20 Geografididaktikk

PPU3210 H20 Historiedidaktikk

PPU3210 H20 Italienskdidaktikk

PPU3210 H20 Kinesiskdidaktikk

PPU3210 H20 Matematikkdidaktikk

PPU3210 H20 Matematikkdidaktikk gr 2

PPU3210 H20 Naturfagenes didaktikk gr 1

PPU3210 H20 Naturfagenes didaktikk gr 2

PPU3210 H20 Norskdidaktikk

PPU3210 H20 Religions- og etikkdidaktikk

PPU3210 H20 Russiskdidaktikk

PPU3210 H20 Samfunnsfagdidaktikk gr 1

PPU3210 H20 Samfunnsfagdidaktikk gr 2

PPU3210 H20 Spanskdidaktikk

PPU3210 H20 Tverrfaglig gruppe A språkfagene

PPU3210 H20 Tverrfaglig gruppe B-1 samfunnsfagene

PPU3210 H20 Tverrfaglig gruppe B-2 samfunnsfagene

PPU3210 H20 Tverrfaglig gruppe C-1 realfagene

PPU3210 H20 Tverrfaglig gruppe C-2 realfagene

PPU3210 H20 Tyskdidaktikk