Politiattest

Det kan være flere ukers behandlingstid for å få politiattest. Ta kontakt med politiet så raskt som mulig etter at du har fått plass på studiet!

Politiattesten leveres på åpningsdagen 7. august. Siste frist for å levere politiattest er 1. september. Ingen får gå ut i praksis uten at korrekt politiattest er registrert.

Formål: Opptak til utdanninger ved universiteter, høyskoler og fagskoler, hvor studenter kan komme i komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning, praksisstudier eller praktisk opplæring.

Les mer om søknad om politiattest her

Spørsmål om og levering av politiattest rettes til Knutepunktet 

Publisert 8. juni 2020 10:25 - Sist endret 6. juli 2020 15:22