Timeplan

Vis alle aktiviteter (utskriftsversjon)

Fellesundervisning

Gruppeundervisning

Engelskdidaktikk

Historiedidaktikk

Religions- og etikkdidaktikk

Norskdidaktikk

Samfunnsfagdidaktikk gr 1

Fremmedspråkdidaktikk

Matematikkdidaktikk

Naturfagenes didaktikk gr 1

Tyskdidaktikk

Franskdidaktikk

Spanskdidaktikk

Kinesiskdidaktikk

Russiskdidaktikk

Geografididaktikk

Naturfagenes didaktikk gr 2

Italienskdidaktikk

Samfunnsfagdidaktikk gr 2

Tverrfaglig gruppe språkfagene

Tverrfaglig gruppe samfunnsfagene

Tverrfaglig gruppe realfagene

Seminargruppe 1

Seminargruppe 2

Seminargruppe 3

Seminargruppe 4

Seminargruppe 5

Fagdidaktisk verksted norsk - uke 37

Fagdidaktisk verksted engelsk - uke 37

Fagdidaktisk verksted fremmedspråk - uke 37

Fagdidaktisk verksted historie - uke 37

Fagdidaktisk verksted samfunnsfag gr 1 - uke 37

Fagdidaktisk verksted religion og etikk - uke 37

Fagdidaktisk verksted geografi - uke 37

Fagdidaktisk verksted matematikk - uke 37

Fagdidaktisk verksted naturfag gr 1 - uke 37

Pedagogisk verksted uke 37

Pedagogisk verksted uke 37

Pedagogisk verksted uke 37

Pedagogisk verksted uke 37

Pedagogisk verksted uke 37

Fagdidaktisk verksted norsk - uke 46

Fagdidaktisk verksted engelsk - uke 46

Fagdidaktisk verksted fremmedspråk - uke 46

Fagdidaktisk verksted historie - uke 46

Fagdidaktisk verksted samfunnsfag gr 1 - uke 46

Fagdidaktisk verksted religion og etikk - uke 46

Fagdidaktisk verksted geografi - uke 46

Fagdidaktisk verksted matematikk - uke 46

Fagdidaktisk verksted gruppe 2 naturfag - uke 46

Pedagogisk verksted uke 46

Pedagogisk verksted uke 46

Pedagogisk verksted uke 46

Pedagogisk verksted uke 46

Pedagogisk verksted uke 46

Fagdidaktisk verksted samfunnsfag gr 2 - uke 37

Fagdidaktisk verksted naturfag gr 2 - uke 37

Fagdidaktisk verksted samfunnsfag gr 2 - uke 46

Fagdidaktisk verksted naturfag gr 1 - uke 46