Pensum/læringskrav

Pedagogikk

Engelsk

Fremmedspråk (fransk, spansk, tysk, italiensk, kinesisk, russisk og japansk)

Religion og etikk

Norsk

Samfunnsfagene: Geografi, historie, samfunnskunnskap

Mediekunnskap

Naturfag

Matematikk

Publisert 20. okt. 2014 13:27 - Sist endret 5. jan. 2015 13:39