Veiledningsseminar FoU-oppgave (frivillig)

Informasjon om gjennomføring av veiledningsseminar:

Det blir lagt opp til 3 sekvenser:

1) Fagdidaktiker eller pedagog presenterer to eksempler på FoU-oppgaver

2) Fagdidaktiker og pedagog henviser til sentrale kilder innenfor temaene vurdering og differensiering

3) Veiledning/diskusjon i grupper

 

Alle som deltar på veiledningsseminaret skal senest to virkedager før seminaret levere en tekst med problemstillingen i FoU-oppgaven og tre spørsmål du ønsker å diskutere i gruppen.

Teksten skal ikke overstige 300 ord og leveres i læringsplattformen. Dere skal også ha lest igjennom eksempeloppgavene som er lagt ut i Studieinformasjonsfaget i ITL, i mappen Obligatorisk oppgaveinnlevering og veiledning.

 

I gruppene skal dere begynne med et spørsmål fra hver student slik at alle får svar på minst et av sine spørsmål.

Deretter fortsetter dere på neste spørsmålsrunde og fortsetter så langt dere kommer. Fagdidaktiker og pedagog forflytter seg mellom gruppen.

Påmelding til veiledningsseminar og tekstinnlevering finner du i It's learning i faget Studieinformasjon og forelesninger PPU H14-V15 - i mappen Obligatorisk oppgaveinnlevering og veiledning og videre i mappen for ditt fag 2.

 

 

Timeplan veiledningsseminar

Fagdidaktiker/pedagog

Veiledningsgruppe

Dag

Tid

Rom

Ketil Mathiassen/Lene Ramberg

Naturfag

Tirsdag 21.4

8.15-10

HE SEM 231

Vanja R. Jahnsen/Eline Wiese

Norsk

Tirsdag 21.4

8.15-10

GS grupperom 7

Ole Andreas Kvamme/Henrik Fladmoe

Religion og etikk

Onsdag 22. 4

8.15-10

HE SEM U31

Kaja Skarpaas/Eline Wiese

Engelsk

Onsdag 22. 4

8.15-10

GS Und rom 1

Janne Scheie/Atle Hjort-Larsen

Mediefag

Fredag 24.4

14.15-16

HE SEM 231

Arne Hole/Britt Oda Fosse

Matematikk

Mandag 27. 4

12.15-14

HE SEM231

Karsten Korbøl/Atle Hjort-Larsen

Historie

Tirsdag 28.4

14.15-16

HE SEM U36

Rolf Mikkelsen

Geografi

Tirsdag 28.4

14.15-16

GS grupperom 4

Nora Mathé/Henrik Fladmoe

Samfunnskunnskap

Onsdag 29.4

8.15-10

HE SEM U36

Eva Thue Vold/Britt Oda Fosse

Fremmedspråk

Onsdag 29.4

8.15-10

GS Und rom 1

 

 

Publisert 7. apr. 2015 15:48 - Sist endret 21. apr. 2016 10:40