Begrunnelse og klage

Begrunnelse

Begrunnelse for PROF-emner og PPU-emner ved ILS sendes til alle kandidater. Du trenger derfor ikke be om begrunnelse i disse emnene. For mer informasjon, se semestersiden for ditt emne.

Hva er en begrunnelse?

I begrunnelsen får du informasjon om de generelle retningslinjene for sensur og hvordan sensor har vurdert ditt eksamenssvar. Du bør også lese sensorveiledningen for eksamenen. 

Klage på eksamenskarakter

Du kan klage på karakteren på alle skriftlige eksamener. Muntlige eller praktiske eksamener kan ikke påklages fordi prestasjonen ikke er dokumentert for ettertiden.

Klage på formelle feil ved eksamen

Du kan klage på formelle feil ved eksamen. Dette kan vere feil for eksempel med eksamensoppgavene, eksamensavviklingen eller sensur.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

 

Publisert 17. jan. 2019 15:31 - Sist endret 17. jan. 2019 15:31