Beskjeder

Publisert 7. aug. 2015 16:38

Liste med inndeling i seminargrupper er nå tilgjengelig i Fronter.

Publisert 28. juli 2015 15:50

Undervisningsstart er onsdag i uke 33. Obligatorisk oppmøte onsdag, torsdag og fredag (se timeplan og fraværsreglement).

Praksis begynner i uke 35. Plassering på skolene vil ikke være klar før nærmere praksisstart. Listene vil bli lagt ut på Fronter.