Pensum/læringskrav

Bøker:

Grimsæth, G. og  Hallås O. (2013). Undervisningspraksis: Profesjonalitet i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Mikkelsen, R. og Fladmoe H. (Red.) (2009). Lektor - Adjunkt - Lærer. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Tilgjengelig i Fronter:

Fjørtoft, H. (2014). Norskdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 15-41) (pensum kun for studenter som skal ha fagdidaktikk i norsk)

Heggen, K. (2004). Risiko og forhandlinger: Ungdomssosiologiske emner. Oslo: Abstrakt forlag (s. 13-36)

Imsen, G. (2014). Lærerens verden: Innføring i generell didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget (s. 306-312)

 

Publisert 1. juni 2015 17:12 - Sist endret 4. aug. 2015 17:16