Semesterside for PROF1015 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter
27. sep. 2016 15:15

Da forelesning i MAT1120 nødvendigvis må ligge på fredag morgen høsten 2016, vil studenter med matematikk som 60-gruppe eller 80-gruppe ha praksis i PROF1015 på andre tidspunkt enn de øvrige lektorstudentene:

-Studenter med matematikk-kjemi, kjemi-matematikk og matematikk-geofag skal ha ukentlig gruppepraksis på ONSDAGER i stedet for fredager.

-Studenter med matematikk-naturfag skal ha ukentlig gruppepraksis på TORSDAGER i stedet for fredager.

-Studenter med matematikk-fysikk og fysikk-matematikk skal ha ukentlig gruppepraksis på fredager ETTER forelesningen i MAT1120. Disse vil bli utplassert på sentrale Oslo-skoler med kort reisevei fra Blindern.

Denne praksisen er nå lagt inn i timeplanen. Der ser dere tydelig hvilke grupper dette gjelder.

 

2. juni 2016 09:31

Vi gjør oppmerksom på at den ukentlige praksisen i PROF1015 ikke nødvendigvis kommer til å ligge på fredager for studenter som skal ta MAT1120 parallellt med PROF1015. Dette fordi forelesning i MAT1120 nødvendigvis måtte ligge på fredager denne høsten. Dere vil få endelig beskjed i løpet av neste uke om hvilken ukedag som blir praksisdagen.

25. mai 2016 16:13