Pensum/læringskrav

Mer informasjon om studielitteraturen finner du i Fronter

Bøker:

Grimsæth, G. og  Hallås O. (2013). Undervisningspraksis: Profesjonalitet i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Mikkelsen, R. og Fladmoe H. (Red.) (2009). Lektor - Adjunkt - Lærer. Oslo: Universitetsforlaget.

Artikler:

Falck-Pedersen, T. og Jordahl, M.J.(2013) i Munthe, E. (2013). «Lovverk i skolen» i Krumsvik, R.J og Säljö, R. (red). Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. Bergen: Fagbokforlaget (s. 343-379)  

Fjørtoft, H. (2014). Norskdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 15-41) (pensum kun for studenter som skal ha fagdidaktikk i norsk)

Guðmundsdóttir, G.B., og Ottestad, G.(2016) «Veien mot profesjonsfaglig digital kompetanse» i Krumsvik, R.J. (red) Digital læring i skole og lærerutdanning. Oslo:Universitetsforlaget (s.70-79)

Heggen, K. (2004). Risiko og forhandlinger: Ungdomssosiologiske emner. Oslo: Abstrakt forlag (s. 13-36)

Imsen, G. (2015). Elevens verden; Innføring i pedagogisk psykologi. Oslo:Universitetsforlaget (s. 57-73)

Imsen, G. (2009). Lærerens verden: Innføring i generell didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget (s. 306-312)

Munthe, E. (2013). «Planlegging av undervisning» i Krumsvik, R.J og Säljö, R. (red).Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. Bergen: Fagbokforlaget (s. 203-223)  

Publisert 24. mai 2016 13:19 - Sist endret 18. aug. 2016 13:34