Fraværsreglement for PROF1015

Undervisningen i PROF1015 starter i uke 33 og åpningsdagen har obligatorisk fremmøte.

Totalt er det 7 seminarer i løpet av semesteret og det kreves tilstedeværelse i minimum 4 av disse seminarene for å kunne gå opp til eksamen i PROF1015. (I uke 34 er det fire timers seminar – disse regnes som to seminarer.)

Det er 15 dager obligatorisk praksis i emnet. Uten gyldig fraværsgrunn kreves 100 % oppmøte for å få godkjent praksis i alle de tre delene av praksis: del 1 og del 2 av 10 dagers ukentlig praksis og den intensive praksisuka. Opptil 20 % fravær i hver praksisdel kan godkjennes ved dokumentert gyldig fraværsgrunn, som sykdom eller møteplikt ved verv som folkevalgt. I så fall kreves 80 % oppmøte i hver av de tre praksisdelene for å få godkjent praksis. Ved andre fraværsårsaker vil ILS avgjøre hvorvidt årsaken gir godkjent fravær.

Ved fravær må studenten selv levere dokumentasjon til skolen, og plikter i tillegg å gi veileder ved praksisskolen beskjed om fraværet så tidlig som mulig. Tapte praksisdager utover oppmøteplikten må tas igjen etter avtale med veileder og praksiskoordinator ved skolen. Studenten må selv ta initiativ til en slik avtale.

Publisert 22. mai 2017 16:59 - Sist endret 22. mai 2017 16:59