Mikroundervisning

Oppgaveinstruks:

 

 

                                                                                                                             

 

Mikroundervisning er obligatorisk og påmelding skjer via nettskjema som ligger i mappen Mikroundervisning på Fronter. Læringsaktiviteten har en varighet på fire timer.

I mikroundervisningen skal du øve deg i grunnleggende undervisningsferdigheter og det å vurdere egen og andres undervisning. Du skal planlegg en kort undervisningssekvens, en oppstart av en time med varighet på fem (5) minutter for klasse 10E (fra casen) i ett av dine fag. Undervisningen foregår i små grupper og dere skifter på å være lærer og elever.

Situasjonsbeskrivelsen for klassen er følgende:

Klasse 10E ved Marken ungdomsskole består av 30 elever, det er 16 gutter og 14 jenter. Det er torsdag i begynnelsen av april, rett før påske og elevene begynner å innse alvoret i innspurten mot skriftlige og muntlige avsluttende eksamener.  Klassen består av elever med forskjellig etnisk bakgrunn og de er som tiendeklasser flest opptatte av seg selv, av medelever og faglige resultater nå mot slutten av ungdomsskolen. Klokken er 8.05, elevene er på plass ved pultene sine, du har minnet dem om å slå av lyden og legge vekk mobilen og pc-ene skal være lukket.  Du skal nå kort introdusere dagens tema og fortelle elevene dine hvordan de skal jobbe med stoffet resten av timen.

Ta utgangspunkt i ett av fagene dine og mål fra læreplanen for trinnet. Planlegg oppstarten av en time, se plan for undervisning under her. Legg vekt på

  • Å aktivere elevenes forkunnskaper/»repeter» kort hva dere gjorde forrige time
  • Mål for timen
  • Hvordan elevene skal jobbe med lærestoffet (hvilke aktiviteter de skal gjøre, om de skal jobbe individuelt, gruppe, par)

På kurset skal du gå inn i rollen som lærer og gjennomfører den forberedte undervisningssekvensen. De andre studentene i gruppen vil være elever. Sekvensen filmes og vil etterpå bli brukt som utgangspunkt for veiledning og samtale i gruppen.

Ta med 8 eksemplarer av undervisningsplanen, til gruppeleder og medstudenter når du møter til mikroundervisning.

Av praktiske årsaker er det ikke anledning til å anvende digitale læremidler i tilknytning til dette kurset.

Publisert 24. mai 2017 12:45 - Sist endret 24. mai 2017 12:45