Egenerklæringsskjema vedrørende tuberkulose

Samtlige studenter må fylle ut og levere inn egenerklæringsskjemaet vedrørende tuberkulose for å få lov til å gå ut i praksis.

Studenter i lærerutdanningene som har oppholdt seg på et sted med særlig høy risiko for tuberkulosesmitte plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.

Tuberkuloseundersøkelsen må være gjennomført tidligst 2 måneder etter man sist forlot et land med høy forekomst av tuberkulose, eller på andre måter var utsatt for tuberkulosesmitte.

For en oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose, se Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Publisert 14. mai 2019 11:50 - Sist endret 27. mai 2019 14:20