Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. november

Eksamensordning

Mappeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 5. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 12. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk undervisning

Mikroundervisning

Intensiv praksisuke

Ukentlig gruppepraksis

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2022 06:55