Beskjeder

Publisert 6. aug. 2020 14:22

Kapasiteten i de fleste undervisningsrom på Blindern er halvert som følge av Covid-19 og smittevernreglene. Dette medfører at undervisningen i emner som tilbys av ILS vil foregå delvis på Blindern og delvis digitalt. For PROF1015 vil undervisningen i hovedsak foregå digitalt. Hva som vil være gjeldende for PROF1015 finner du i timeplanen på semestersidene. 

Timeplanen på semestersidene viser når emner du skal ta har undervisning. I PROF1015 vil det legges til grunn at du har gjort nødvendige forberedelser til seminarundervisningen eller sett forelesningsopptak i forkant. Se nærmere informasjon i Canvas hva som gjelder. Canvas for PROF1015 åpner mandag 3. august.  

Dersom du er i risikogruppen for Covid-19, og du vil ha behov for tilrettelegging av din studiehverdag høsten 2020, skal du søke om tilrettelegging i henhold til vanlige prosedyrer. Vi ber deg søke så raskt som mulig: https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/tilrettele...