Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 26. oktober kl. 09:00

Innleveringsfrist: 10. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2022 14:19